Výzva „K hlubinnému úložišti férově“ PDF Tisk Email

Naše sdružení se připojilo k výzvě starostů a nevládních organizací z lokalit vybraných pro hledání hlubinného úložiště jaderných odpadů, adresované vrcholným představitelům našeho státu.
Vyzývá je, aby se zasadili o korektní chování státu a dodržování dohod a slibů učiněných Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) jako zástupcem státu v procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště.
Výzva byla předána 13. března 2013 náměstkovi ministra průmyslu a obchodu p. Šolcovi. Více než čtvrtina podpisů pod výzvou patří starostům a občanským sdružením z Prachaticka, i když o oficiálním zařazení Vojenského újezdu Boletice mezi vytipované lokality dosud nebylo rozhodnuto. Je vypracována předběžná studie proveditelnosti a ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště v lokalitě Chlum-Chlumek, v těsném sousedství obcí Křišťanov a Ktiš.
Podle vyjádření zástupce ředitele SÚRAO, pana Jiřího Slováka, probíhá oponentní řízení, které by mělo být ukončeno do konce května 2013. Podle závěrů této studie by Boletice mohly být do výběru lokalit zařazeny, dokonce v některých aspektech předčí i ostatní vytipované lokality. Proti mluví hlavně velké střety zájmů z pohledu ochrany přírody a krajiny. Vzhledem k současné degradaci vztahu veřejného mínění k ochraně přírody a krajiny se obáváme, že tato lokalita bude do výběru s vysokou pravděpodobností zařazena.
Vítáme proto aktivity starosty obce Křišťanov, pana Martina Menšíka, který se o podpisy starostů Prachaticka pod výzvu nejvíce zasloužil, i připojení naší obce k výzvě. Na zasedání zastupitelstva obce Ktiš dne 6. 3. 2013 paní starostka Ilona Mikešová informovala ostatní zastupitele o výzvě s tím, že na příštích jednáních zastupitelstva se bude tato problematika projednávat.
Současně zastupitelstvo obce pověřilo naše sdružení zpracováním informací o dění okolo úložiště a jejich zveřejněním na našem webu. Přestože je situace kolem úložiště a výběru lokalit složitá a dokumentace je velmi obsáhlá, pokusíme se touto formou a podle svých možností přispět k co nejširší informovanosti našich spoluobčanů o záměru, který může v budoucnu úplně změnit způsob života našich potomků a ráz celého Ktišska.
Doufáme, že se naše stránky stanou platformou pro širokou diskuzi a výměnu názorů.

Text výzvy „K hlubinnému úložišti férově“ spolu se seznamem připojených obcí, sdružení a osobností je uveden v sekci Dokumenty pod stejným názvem.

Z mnoha novinových článků a rozhlasových pořadů kolem výzvy vybíráme článek paní Lídy Rakušanové uveřejněný na odkazu

http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/lida-rakusanova-sudickou-jaderneho-uloziste-je-podraz--1186711

a článek pana Miroslava Fuchse uveřejněný na odkazu

http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/za-podvod-oznacuji-starostove-zmenu-postupu-pri-vyberu-lokality-uloziste-2013031.html